Професорсько-викладацький склад

Завідувач кафедри банківського менеджменту та обліку

Луців Богдан Любомирович

Посада: завідувач кафедри банківського менеджменту та обліку

Наукова ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

У вищій школі працює з лютого 1990 року. У вересні 2005 р. захистив докторську дисертацію, а 08.06.2006 р. рішенням президії Вищої атестаційної комісії України отримав диплом доктора економічних наук зі спеціальності “Фінанси, грошовий обіг і кредит”.

Б.Л. Луців понад шість років очолював колективи кафедр грошового обігу і кредиту та банківських інвестицій і обліку, був директором (деканом) факультету банківського бізнесу. У грудні 2005 р. призначений на посаду проректора з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки). Стаж науково-педагогічної роботи понад 30 років.

Після захисту докторської дисертації підготував 15 наукових та навчально-методичних праць. Серед них: 13 наукових статей у фахових виданнях; два навчальних посібники «Інвестиційна політика банків», «Інвестування» (у співавторстві); методичні рекомендації з тестового контролю якості освіти у ТНЕУ. Сфера наукових інтересів – кредитно-інвестиційна діяльність банків.

Публікації:

1. Луців Б.Л. Інвестування. Підручник / Б.Л. Луців, І.С. Кравчук, Б.Б. Сас. – Тернопіль: Економічна думка, 2014. – 545 с.
2. Луців Б.Л. Банки в інвестуванні економічного розвитку України / Б.Л. Луців // Світ фінансів. – 2015. – № 1. – С. 151-161.
3. Луців Б.Л. Модернізація регуляторної парадигми в банківській системі України у посткризовий період / Б.Л. Луців // Вісник ТНЕУ. – 2015. – №4.

Контакти:

Адреса: вул. майдан Перемоги, 3, (ІІІ корпус, а.3207) Тернопіль, 46020
E-mail:
 lbl@tneu.edu.ua
Телефон: +38(0352)475058 (внутр. 13207#)

Професорсько-викладацький колектив

Андрушків Тарас Ігорович

 Андрушків Тарас ІгоровичПосада: доцент кафедри
Науковий ступінь:  кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 Контакти:
Е-mail: t.andrushkiv@tneu.edu.ua
Телефон: +38(0352)475058 (внутр. 13207#)
Кабінет: 3207

Довгань Жанна Миколаївна

 Довгань Жанна МиколаївнаПосада:   професор
Науковий ступінь:  доктор економічних наук
 Вчене звання: професор
Контакти:
Е-mail:  zh.dovhan@tneu.edu.ua
Телефон: +38(0352)475058 (внутр. 13207#)
Кабінет: ІІІ корпус, а.3207

Сас Богдана Богданівна

Сас Богдана БогданівнаПосада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:  доцент
Контакти:
E-mail: b.sas@tneu.edu.ua
Телефон: +38(0352)475058 (внутр. 13207#)
Кабінет: ІІІ корпус, а.3207

Сенів Богдан Григорович

Сенів Богдан ГригоровичПосада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Контакти:

E-mail: b.seniv@tneu.edu.ua

Телефон: +38(0352)475058 (внутр. 13207#)
Кабінет: ІІІ корпус, а.3207

Спяк Галина Іванівна

Спяк Галина ІванівнаПосада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Контакти:
E-mail: h.spiak@tneu.edu.ua
Телефон: +38(0352)475058 (внутр. 13207#)
Кабінет: ІІІ корпус, а.3207

Ткачук Василь Онуфрійович

Ткачук Василь ОнуфрійовичПосада: доцент, заступник декана
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Контакти:
E-mail: v.tkachuk@tneu.edu.ua
Телефон: +38(0352)475058 (внутр. 13207#)
Кабінет: ІІІ корпус, а.3207

Тимків Андрій Олександрович

 Тимків Андрій ОлександровичПосада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Контакти:
E-mail: a.tymkiv@tneu.edu.ua
Телефон: +38(0352)475058 (внутр. 13207#)
Кабінет: ІІІ корпус, а.3207