Про кафедру

Відповідно до рішення Вченої ради Тернопільської академії народного господарства від 4 липня 2001 року (протокол №8) з метою систематизації та покращення викладання навчальних дисциплін в Інституті банківського бізнесу наказом №350 від 12 липня 2001 року проведено поділ кафедри „Грошового обігу та кредиту ” на кафедри “Банківської справи” і  „Банківських інвестицій та обліку”.

З метою покращення якості підготовки фахівців в інституті банківського бізнесу і на виконання рішення Вченої ради академії від 5 липня 2004 року наказом № 414 „Про перейменування кафедри банківських інвестицій та обліку”, кафедру було перейменовано у кафедру банківського менеджменту та обліку.

12 липня 2001 року завідувачем кафедри банківських інвестицій та обліку було призначено кандидата економічних наук, доцента Луціва Богдана Любомировича.

6 листопада 2003 року рішенням Вченої ради Тернопільської академії народного господарства завідувачем кафедри банківських інвестицій та обліку було призначено кандидата економічних наук, доцента Гуцала Ігоря Степановича.

5 липня 2004 року Гуцал  Ігор Степанович, згідно рішення Вченої ради Академії, очолив кафедру банківського менеджменту та обліку.

З 2008 завідувачем кафедри банківського менеджменту та обліку призначено професора Тиркала Романа Івановича.

У серпні 2011 року завідувачем кафедри банківського менеджменту та обліку призначено доктора економічних наук, професора Луціва Богдана Любомировича.

Головна мета кафедри банківського менеджменту та обліку – забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців, які володітимуть усім комплексом необхідних компетенцій у період інтенсифікації інноваційних процесів, значної волатильності фінансових ринків, оновлення бізнес-моделей функціонування банківських установ.

Контакти:
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3, (ІІІ корпус, а.3207) Тернопіль, 46020
Телефон: +38(0352)475058 (внутр. 13207#)
Е-mail: bmo@tneu.edu.ua